o nama   |   delatnosti   |   konsultacije   |   cenovnik   |   kontakt
 
  o nama
  delatnosti
konsultacije
  cenovnik

kontakt


srpski

english
  o nama  
 
Poliklinika Corona je prva poliklinika u Užicu koja se bavi najsavremenijom dijagnostikom i terapijom oboljenja iz oblasti interne medicine i srodnih disciplina. Osnivač i direktor poliklinike je Prim dr sci med Brane B. Lončarević, internista-kardiolog.

Curriculum Vitae Dr med Brane B. Lončarevć, prim dr sci Rođen: 11. Septembar 1955. Mesto: Nebogovine, Republika Srpska Adresa (posao): Kneza Lazara 7, Užice Adresa (kuća) : Dr Veselina Marinkovića 16a, Užice Telefon i fax: +381 31 522500 E-mail: branelonca@gmail.com office@corona-clinic.com Bračno stanje: Udovac, dvoje dece Jezici: Engleski i Ruski Obrazovanje: 16.06.2017. godine - Doktorska disertacija pod nazivom "Ehokardiografska procena mehanike miokarda kod bolesnika sa dijabetesom tipa dva“ odbranjena na Medicinskom fakultetu u Beogradu • 2014 Zvanje Primarijusa dodeljeno od Ministarstva zdravlja Republike Srbije • „ • 2008 Magistarski rad „Značaj kalcifikovanog mitralnog anulusa u predikciji ateroskleroze • 2004 – 2007 Magistarske studije iz kardiologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu • 1994 Rad uže specijalizacije iz kardiologije „Ergometrijski nalaz u asimptomatskih ispitanika sa faktorima rizika za koronarnu bolest“ • 1990 – 1992 Postdiplomske studije uže specijalizacije iz kardiologije • 1989 Specijalistički ispit iz interne medicine (odličan uspeh), VMA Beograd • 1985 – 1989 Specijalizacija iz interne medicine, Interna klinika Tuzla, VMA Beograd • 1975 – 1980 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu • 1971 – 1975 Medicinska škola Zrenjanin , odsek laboratorijski tehničar Stipendije i nagrade: • 1976 - 1980 Univerzitetska stipendija za odličan uspeh • 1996 Zahvalnica SLD za uspešnu saradnju, priznanje za najbolji stručni rad izlagan na „Užičkim danima 1995. • 1998 Plaketa SLD za dugogodišnji rad i izvanredne zasluge Kretanje u službi: • 2005 – 2015 Poliklinika „Corona“ Užice (osnivač i direktor) • 2002 – 2005 Internističko kardiološka ordinacija „Dr Brane Lončarević“ Užice • 1997 – 2002 Specijalistička internističko kardiološka ordinacija „Prim dr Savo Radosavljević“ • 1992 – 2011 Medicinska škola Užice, nastavnik predmeta Interna medicina • 1990 – 1997 Opšta bolnica Užice, interno odeljenje, kardiološki odsek • 1985 – 1990 Interna Klinika Tuzla, intenzivna nega i koronarna jedinica • 1981 – 1985 Dom zdravlja Višegrad, služba hitne pomoći i opšta medicina Članstvo: • 1995 – 1997 Član predsedništva kardiološke Sekcije SLD • Srpsko Lekarsko društvo • Udruženje kardiologa Srbije Predmeti edukacije: • interna medicina • kardiologija – Neinvazivna dijagnostika • ehokardiografija – Škola ultrazvuka kardiološkog ehokardiografskog udruženja Srbije Projekti: • 1996 – 1998 Učešće u projektima o hiperliporroteinemijama kao faktoru rizika i o Talijum scintigrafiji u akutnom infartku miokarda (koronarna jedinica Interne klinike Tuzla). Oblasti istraživanja: • Kardiologija: ishemijska bolest srca, arterijska hipertenzija, ehokardiografija, ateroskleroza, napredne ultrazvučne metode (tkivni dopler i strain ehokardiografija). Naučne aktivnosti (domaće): • 1996 Čan naučnog odbora kardiološkog simpozijuma Do sada objavio: 10 radova u časopisima sa recenzijom 15 izvoda u časopisima i zbornicima
 
   
o nama   |   delatnosti   |   konsultacije   |   cenovnik   |   kontakt
Copyright  ©  6882  corona-clinic  |  All  rights  reserved
Developed  by  BlueWavesMedia